O nás

Jsme dětská skupina v Brně Tuřanech, která nabízí kvalitní služby pro děti od 1,5 roku. Sídlíme prostorech rodinného domku - novostavby, na ulici Režná 2, na krásném, bezpečném místě pro děti (slepá ulice)


Vyučujicí personál je plně kvalifikovaný pro práci s dětmi v předškolním zařízení.


Dětská skupina je novinkou ve spektru možností nekomerčních služeb péči o děti předškolního věku již od jednoho roku.

Dětská skupina má pomoci tam, kde rodiče nedosáhnou na klasickou mateřskou školu. Dále může pomoci při sladění práce a péče o děti a pomáhá také dřívějšímu návratu rodičů z rodičovské dovolené do zaměstnání.


PRO KOHO JE DĚTSKÁ SKUPINA URČENA?

  • pro děti od 1,5 - 6 let
  • může pomoci rodičům při sladění práce a péče o děti
  • pomáhá dřívějšímu návratu rodičů z rodičovské dovolené do zaměstnání
  • pro děti rodičů, kteří chtějí, aby se jejich děti, postupně adaptovali v dětském kolektivu
  • může vyřešit problém s nedostatkem počtu míst v mateřské škole
  • pro rodiče dětí, kteří upřednostňují menší kolektiv, individuální přístup k dítěti

Naše zařízení podporuje rovné příležitosti při vstupu do práce. Cílovou skupinou jsou rodiče s dětmi od 1,5 roku do 6 let. Do dětské skupiny mohou v rámci projektu docházet děti, těch rodičů, kterým umístění dítěte do podpořeného zařízení pomůže s jejich uplatněním na trhu práce. Minimálně jeden s rodičů dítěte navštěvujícího zařízení péče o děti by měl být zaměstnán, studovat, aktivně hledat zaměstnání nebo by měl vykonávat podnikatelskou činnost.

Podmínky pro přijetí do dětské skupiny:

  • dosažení 1,5 roku
  • potvrzení od lékaře o řádném nebo individuálním očkování
  • potvrzení alespoň jednoho rodiče o zaměstnání/studiu/rekvalifikaci/vedení na úřadu práce, OSVČ

Kritéria dle priority:

1. Pravidelnost návštěvy DS

 2. Věk dítěte

 3. Rychlost přihlášení

Pro přijetí dítěte je nutné dodržet § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že zařízení poskytující péči o děti předškolního věku v denním režimu mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 
co nabízíme : "Veselá Školička Zuzanka":
 
 
- přijímáme děti od 1,5 roku do 6 let
- otevřeno máme každý pracovní den od 7:00 - 17:00 hodin

 
- celoroční provoz (včetně letních i ostatních prázdnin)
- individuální péče o děti v malé skupině
- výtvarná a pohybová činnost
- rozvoj řeči
- hudební "přípravka"
- každý týden program čtyř kroužků - plavání, taneční kroužek, keramika a solná jeskyně
- každý měsíc návštěva divadla nebo výletu (doprava soukromým minibusem)
- tvořivé dílničky s aktuální tématikou (velikonoce, vánoce, den dětí, pečení cukroví, atd..)
- loutkové divadlo a kouzelník navštěvují naší školku v průběhu školního roku

Program a ceník

Každý den se formou "škola hrou", snažíme děti naučit něco nového.

 7:00 - 8:30   hrajeme si, malujeme, posloucháme písničky a čekáme na kamarády - děti se scházejí 
 8:30 - 9:00    dopolední svačinka
 9:00  - 10:00 cvičíme s hudbou, práce v kroužku (rozvoj řeči), řízená výuka, volná hra
10:00 - 11:00  jdeme na procházku nebo hrát si na hřiště, kroužky dle plánu
11:00 - 12:00 hygiena, příprava na oběd - oběd
12:00 - 12:30 vyzvedávání dětí z dopolední docházky
12:30 - 14:30  posloucháme pohádku a spinkáme, odpolední odpočinek
14:30 - 15:00 odpolední svačinka
15.00 - 17.00  volné hraní, malování, čekání na rodiče


Ceník školkovného:

každodenní docházka : 5 000Kč

možnost jiné varianty docházky:

2x týdně -  cena 2500Kč
3x týdně  -  cena 3000Kč

V ceně není zahrnuto stravné ve výši 60Kč/denně (2x svačina + oběd)

v ceně stravného jsou zahrnuty nápoje po celý den


Aktuality

 

Loutkové divadlo - úterý 30.1.2018 v 10.00 
v úterý úterý 30.1.2018 v 10 hod. naši školku navštíví loutkové divadlo.
Děti zhlédnou pohádku:

VRÁNA CECILKA, HAVRAN CYRIL A BACIL VASIL

Bacil Vasil nakazí v městečku každého, kdo se mu dostane do cesty. I havran Cyril má rýmu a kašel. Teprve vrána Cecilka s bacilem zatočí. S Cecilkou se nejen nasmějeme, ale také si procvičíme celé tělo, zopakujeme si, jak se která část těla jmenuje, najdeme léčivou rostlinu a budeme se otužovat.

vybíráme 40Kč/dítě ráno v den konání akce.

 
Kroužky

KROUŽKY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 nové pololetí únor2018-červen2018

 
 
SOLNÁ JESKYNĚ - od února 2018
 Odjezd ze školky v 8.30, návrat na oběd.hradí se vždy jednotlivý vstup 40Kč/dítě. doprava MHD zdarma pro děti - autobus 78 jede přímo z Tuřan až před solnou jeskyni Santé v Líšni. Jezdí jen jedna skupinka, druhá zůstává ve školce a má klasický školkový program.
 
Tanečnky na Kometě-  každé pondělí od února 2018 
taneční kroužek pro děti od dvou let, každé pondělí, v dopoledních hodinách. platí se kurzovné 10 lekcí 800Kč/kurz. Tanečky probíhají v tanečním studiu Kometa Brno Tuřany, kam dojíždíme MHD (3zastávky od školky, bus č. 40). Pod vedením trenéra Tomaše Olivy. Děti se naučí jednoduché sestavy na dětské písničky. Kroužek probíha v dopoledních hodinách.
 
KERAMIKA -  ČTVRTKY
každý čtvrtek v dopoledních hodinách bude naši školku navštěvovat paní Markéta Bláhová z výtvarného ateliéru na Šípkové ulici, která s námi spolupracuje již třetím rokem a její kroužek baví i velmi malé děti. Jde o rozvoj jemné motoriky. děti vyrábí jednoduché výrobky z hlíny, které poté paní Bláhová odnese vypálit do pece a další hodinu je děti zdobí. cena za jednu lekci činí 75kč. Není nutné platit kroužek dopředu na několik lekcí, ale vždy jednorázově v den konání lekce.


ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - středa 
 pod vedením zkušené  lektorky.  Kroužek probíha v dopoledních hodinách přímo u nás ve školce. Hravá angličtina plná básniček a písniček rozdělená do skupinek v počtu 4 dětí v jedné skupině (individuální přístup)

 

Každý měsíc naši školku navštíví loutkové divadlo. Konkrétní den je vždy uveden cca 14 dnů předem na nástěnce školky a na naší skryté skupině na FB (přístup jen pro rodiče docházejících dětí)
Virtuální prohlídka školičky

Kontaktní informace


Veselá školička Zuzanka

Adresa:
Režná 2, 620 00 Brno-Tuřany
Facebook

Telefon: +420 602 609 661
E-mail: info@veselaskolickazuzanka.cz

Jak se k nám dostanete?
Autem:
od MAKRA směr Tuřany, stále po hlavní silnici, projedete celé Tuřany směr Hodonín a při výjezdu z Tuřan za posledním bytovým domem  odbočka v pravo, cca po 100m nový rohový dům
MHD:
- autobus č. 40 ze zastávky "Úzká" v centru Brna (cca 15 min. jízdy) zastávka TUŘANY,smyčka
- autobus č. 78 (zastávka Chrlická)
- autobus č. 109 směr Hodonín (zatávka TUŘANY,smyčka)

Napsat zprávu